• Quản lý bệnh nhân
  Quản lý bệnh nhân một cách đơn giản, chuyên nghiệp với các mẫu về tư vấn, tài chính, bệnh sử, hành chính, quá trình điều trị cùng các công cụ hỗ trợ như bảng giá, in hồ sơ, video và hình ảnh cần thiết.
 • Thực hành chỉnh nha
  Với các công cụ là mẫu bệnh án chỉnh nha, bảng phân tích phim, phân tích mẫu, hồ sơ hình ảnh lưu trữ, kế hoạch điều trị mẫu giúp bác sỹ từng bước học chỉnh nha từ chính cách làm việc của mình, một cách hiệu quả, thú vị.
 • Tự học chỉnh nha
  Trong tam giác cơ bản để bước chân vào chỉnh nha, tự học chỉnh nha là quan trọng nhất. Bên cạnh một người thầy, một cách làm việc chuyên nghiệp thì tự học chính là chìa khóa mở cách cửa bí mật chỉnh nha.
 • Phát triển dịch vụ
  Mở rộng tính năng truy cập của bệnh nhân, giúp nâng cao dịch vụ cho bác sỹ, bệnh nhân có thể giới thiệu bệnh nhân khác trên bschinhnha.
Chào mừng bạn đến với BsChinhNha
Bạn hãy chọn thời gian đăng ký sử dụng
 • Quản lý bệnh nhân
  • Quản lý bệnh nhân một cách đơn giản, chuyên nghiệp với các mẫu về tư vấn, tài chính, bệnh sử, hành chính, quá trình điều trị cùng các công cụ hỗ trợ như bảng giá, in hồ sơ, video và hình ảnh cần thiết.
 • Thực hành chỉnh nha
  • Với các công cụ là mẫu bệnh án chỉnh nha, bảng phân tích phim, phân tích mẫu, hồ sơ hình ảnh lưu trữ, kế hoạch điều trị mẫu giúp bác sỹ từng bước học chỉnh nha từ chính cách làm việc của mình, một cách hiệu quả, thú vị.
 • Tự học chỉnh nha
  • Trong tam giác cơ bản để bước chân vào chỉnh nha, việc tự học chỉnh nha là quan trọng nhất. Bên cạnh một người thầy, một cách làm việc chuyên nghiệp thì tự học chính là chìa khóa mở cách cửa bí mật chỉnh nha.
 • Phát triển dịch vụ, kinh doanh
  • Mở rộng tính năng truy cập của bệnh nhân, giúp nâng cao dịch vụ cho bác sỹ, bệnh nhân có thể giới thiệu bệnh nhân khác trên bschinhnha.
Chỉ dành cho thành viên SSO
Chào mừng bạn đến với BsChinhNha
Đăng ký thành viên hoàn tất